גוף איתן ובריא תלוי בנשמה איתנה ובריאה. - הרבי

לעתים רובות דיבר הרבי על אופטימיזם ואמר שכאשר מלווה האופטימיזם באמונה בה', הוא חשוב לתהליך הריפוי לא פחות מהתרופות והרופאים. בתשל"ח (1977), קיבל הרבי התקף לב חמור, ויום אחד לאחר מכן עמד על כך שיתוועד עם החסידים, כפי שנהג לעשות ביום המיוחד הזה בשלושים ושמונה השנים שקדמו. ימים ספורים לאחר מכן שאלו הרופאים את הרבי איך הוא מרגיש.

"מבחינה גופנית תודה לא-ל, אני מרגיש טוב" השיב, "ואולם מבחינה רוחנית לא כל-כך". הוא הסביר שהסיבה היא, קרוב לוודאי, שלא היה יכול לבקר את חלקת הקבר של חותנו, כפי שנהג לעשות מספר פעמים בחודש.

"עליך לשמור על בריאותך", הדגיש הרופא. "אם לא תעשה זאת, יש סיכוי של עשרים וחמישה אחוזים להרעה". הרופא שאל אם הבין הרבי את דבריו.

"כן", ענה הרבי בחיוך. "אמרת שגם אם לא אשמור על בריאותי – ואני מבטיח לך שכן אעשה זאת – יש סיכוי של שבעים וחמישה אחוזים שלא תהיה הרעה במצב".

מדוע חשוב שיהיה לנו גוף בריא?

גופנו שייך לה', אשר נתן לנו אותו כדי שנטפל בו, כאמצעי לנשיאת הנשמה במשך החיים. כפי שלא היינו מזיקים לאדם אחר, כפי שלא היינו מזיקים למשהו שה' ברא, כך אסור לנו להזיק לגופנו שלנו. מחובתנו לאכול היטב, לנוח, לשמור על כושר, ולנהוג בגוף בכבוד מכל בחינה אחרת. החוסן הגופני אינו שרירותי או נושא לבחירה: הוא חלק מהאחריות שלנו כלפי ה'. מצד שני, אל לנו להסכים להערצת הגוף. הגוף הוא אמצעי לנפש. זהו ערכו. אין הוא מטרה בפני עצמה.

אנשים רבים בימינו ערים לבריאותם. אנו מבינים שאם אנו בריאים, אנו מרגישים טוב יותר, יצרניים יותר ובסופו ש דבר גם מאריכים את חיינו. אנו מבינים שכאשר אנו בריאים, אנו יכולים להתרכז במשפחתנו ובעבודתנו ובדברים האחרים החשובים לנו. אולם מה שחשוב יותר מכול הוא שגוף חסון מאפשר לנו להתמקד בנשמתנו, וכך אנו יכולים למלא את שליחותנו הקדושה בעולם הזה ולחיות חיים משמעותיים.

בריאות טובה מהי?

בריאות טובה היא הרבה יותר מאשר גוף פיסי שפועל כהלכה, הרבה יותר מחום גוף של 36.6 מעלות צלזסיוס. בריאות טובה פירושה נפש בריאה בגוף בריא. הרפואה המודרנית מתחילה רק לאחרונה לגלות את ההשפעה הדרמטית שיש לרוחו של האדם על תהליך ההבראה. מערכת החיסון של אנשים שרוחם בריאה ואופטימית, לדוגמה, חזקה יותר. גם מבחינה פסיכולוגית אנחנו הולכים ומגלים שבריאותו הפיסית של האדם מושפעת ישירות מאמונתו בה'. ולהיפך – אפילו חולשה קטנה של הרוח עלולה לגרום לפגם גופני עמוק.

כפי שמזינים את הגוף במזונות מסויימים, כך הנפש זקוקה לתזונה רוחנית. התזונה הזאת כוללת מודעות לשליחותנו בחיים ולה', שהעניק לנו את הכישורים למלא את השליחות הזאת. נשמה בריאה מתקשרת לה' דרך לימוד התורה, דרך התפילה ודרך גמילות חסדים. בשעה שאתה ממלא את חובותיך המוסריות והרוחניות, מוזנת נשמתך באנרגיה אלוקית ממש כשם שגופך נטען באנרגיה חומרית כשהוא צורך מזון.

היחסים בין הגוף והנשמה

אף-על-פי שה' בנדיבותו נתן לנו את הרופאים, האחריות לטיפול בגופנו ובנשמתנו מוטלת קודם כל עלינו. מלכתחילה, כמובן, רפואה מונעת היא האופציה הטובה ביותר כי זה כולל את ההכרה בשורש הבעיה ולא רק בתסמיני הבעיה. הקהילה הרפואית מגלה רק עכשיו את מה שחכמי התורה תמיד לימדו: זיהוי שורש הבעיה, תקיפתה והסברתה לאדם עשויים למנוע את הבעיה או לרפא אותה בהיווצרה.

בפעם הבאה כשאתה מתעמל ומרגיש שהתמלאת באנרגיה, עליך להבין שמילאת באנרגיה חלק יקר מנכסיו של ה'. כשאתה נושם עמוק, או אוכל ארוחה בריאה, עליך להבין שאתה משקיע בסחורה יקרה. ואולם עליך גם לזכור שגוף בריא אינו תכלית בפני עצמה, אלא אמצעי להשגת נשמה בריאה ורוח בריאה. יתר על כך, בריאות גופך תלויה בבריאות נשמתך ומוטלת עליך האחריות להזין את שניהם. כאשר הגוף או הנשמה זועקים, עליך להכיר את התסמינים כפי שהם באמת – בקשה דחופה שתטפל בצרכיהם, צורכי הגוף או צורכי הרוח.

חשוב לדעת שלכל היבט של בריאות יש מרכיב רוחני. כאשר אתה אוכל, עליך להכיר בזה שהאוכל לא נועד להנאה סתם, אלא תפקידו לעורר את החיוניות הנחוצה כדי לנהל חיים משמעותיים, וזאת באמצעות אמירת ברכות על המזון ובאמצעות אכילת מזון כשר. כאשר אנחנו הולכים לישון מתוך הכרת טובה לה' והערכה רצינית של פעילותנו במשך היום, יכולה הנשמה לשאוב מבאר המים החיים הרוחניים במהלך השינה.

יש לנו גם תפקיד קריטי בהאצת הליך ההחלמה אצל אחרים. זאת גם הסיבה מדוע עלינו לבקר את החולים. מחוץ לכך שזוהי חובה מוסרית ברורה לגמרי, כשמבקרים חולה מראים לו שדואגים לו, וזה מחזק את ביטחונו העצמי ואת תקוותיו. ואלה, בתורם, מחזקים את החלטתו להחלים.