ב"ה

ספריו

מהם ספריו העיקריים של הרבי? על ה"ליקוטי שיחות", "אגרות קודש" ועוד

על פרשת השבוע
טעימה מתורתו של הרבי
הרבה מכירים את פעולו של הרבי ואת השלוחים ששלח לרחבי העולם. אבל תורתו וחידושיו של הרבי בתורה מרתקים לא פחות.