האוסף "שיחות קודש" מכיל הקלטות אודיו של השיחות והמאמרים של הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זצ"ל, משנת תשי"א (1951) ועד לשנת תשנ"ב (1992).

בנאומיו, שנמסרו במאות הזדמנויות שונות לקהלים מגוונים, הרבי שאב מחכמת הנצח של התורה כשהוא מפיק ממנה לקחים מעשיים לחיי היומיום. בין אם היה זה התוועדות של קהל חסידים גדול, כינוס ילדים או קבוצת אורחים שבאה מצרפת, נאומיו של הרבי הותירו רושם בל ימחה על המאזינים.

חברת JEM, תקשורת יהודית חינוכית, וחב"ד.אורג שמחים להציג בפניכם אוסף אודיו מיוחד זה של שיחות הרבי, שברובם נאמרו באידיש. הרעיונות המובאים בהם שאובים מתורת הנצח - ורלבנטיים בכל דור ודור.