שאלה:

למה מתפללים את תפילת העמידה (הנקראת גם תפילת שמונה עשרה) ברגליים צמודות?

תשובה:

בקצרה, התשובה היא שאנו עושים זאת כדי להיות דומים למלאכים.

בכל היום אנו צריכים לראות את עצמנו עבדים של מלך-מלכי-המלכים הקב"ה, ולהתנהג בהתאם. אבל בשעת התפילה, הקירבה שלנו לה' עולה מדרגה, בתפילה אנו פונים אל הקב"ה בדיבור ישיר ומבקשים ממנו את בקשותינו האישיות, תוך קריאת שמו הקדוש בכל ברכה וברכה.

בשעת התפילה עלינו לראות את עצמנו כאילו אנו עומדים ממש לפני הקב"ה, ולכן אנו דומים באותה שעה למלאכים שהם משרתיו של הקב"ה ואין להם מחשבות ועיסוקים שמפריעים להם. לכן, בשעת התפילה אנו עוטים על עצמנו ארשת 'מלאכית' ומכוונים את הגוף שלנו בצורה המסמלת כניעה, התבטלות ורוחניות.

כיצד נראים המלאכים?

ובכן, ברור שלמלאכים שבשמיים אין צורה מוחשית, כיון שאין להם בכלל גוף ממשי. המלאך הוא ישות רוחנית מופשטת חסרת צורה, צבע ומשקל וכדומה. ולמרות זאת, כאשר הנביא יחזקאל מתאר את המלאכים1 הוא משתמש במושגים אנושיים כשמאחורי מושגים אלו מסתתרת משמעות עמוקה, רוחנית ומופשטת, כך שהתיאורים הגופניים משמשים משל ודמיון למהות האמתית של הדברים.

הנביא יחזקאל2 אומר על המלאכים ש"רגליהם – רגל ישרה"; פירושו של דבר שברגל של המלאך אין מִפְרקים והיא לא יכולה להתקפל, זאת משום שאצל המלאכים אין מנוחה כמו שינה או ישיבה, הם תמיד "עומדים" בהתייצבות מלאה על משמרם ועובדים את הקב"ה, ממילא אין להם צורך בכיפוף וקיפל הרגל. כמו כן, שני הרגליים של המלאכים מכוונות אחת כנגד השניה וצמודות זו לזו עד שניראות כמו רגל אחת.3 גם כאן הסיבה קשורה בכך שהמלאך "עומד" כל הזמן במקום אחד ואינו "הולך" ממקום למקום ולכן לא צריך שהרגלים יזוזו זה מזה כדי ליצור פסיעות.

כאמור, יש לתיאורים הללו משמעות עמוקה ורוחנית, אבל הרעיון הכללי הוא שהמלאך עסוק רק בהתייצבות הדוממת לשירותו של הקב"ה ואין לו שום עיסוק אישי, שום דבר אחר לא מעניין אותו.

כך גם האדם בתפילה. כאשר אדם עומד בתפילת העמידה, תפילת שמונה-עשרה, הוא קרוב כל כך לקב"ה, עד שום דבר בעולם לא מעניין אותו, הוא לא חושב על שום דבר אחר ולא רגיש אף תחושה, מלבד הנוכחות הכבירה של מלך-מלכי-המלכים שהעניק לו את ההזדמנות להתקרב אליו ולשטוח לפניו את תפילותיו.4

גם הגימטריה (הערך המספרי) של המילה "ישרה" שמופיע בספר יחזקאל שווה לגימטריה של "תְּפִלָה" – 515; מכאן רמז לקשר שבין צורת העמידה הזו לתפילה5 .

להרחבת ידיעותיכם לחצו על הקישורים הבאים:

למה מתפללים את תפילת העמידה בלחש?

מדוע יהודים מתנדנדים בתפילה?

למה כדאי להאריך בתפילה?