שאלה:

מדוע צריך להתפלל דווקא בבית הכנסת? אלוקים לא ישמע אותי אם אפתח סידור ואתפלל בבית?

תשובה:

קודם כל, חשוב להדגיש שהקדוש ברוך הוא שומע ומקבל כל תפילה שנאמרת בכוונה, מכל מקום. ועם זאת, אמרו חכמינו ש"צריך אדם להתפלל במקום שהוא מיוחד לתפילה1" – ובית הכנסת הוא מקום מיועד ומיוחד לתפילה לאלוקים.

יותר מזה – בית הכנסת נקרא "מקדש מעט", כפי שאומר הנביא יחזקאל: "וָאֶהִי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם2", והפרשנים מסבירים ש"רומז לבתי כנסיות שיהיו להם בגלות להתפלל אליי, ואהיה עמהם ואשמע בקולם ואצילם מיד אויביהם3". למעשה, בית הכנסת הוא מעין תחליף לבית המקדש – הוא המקום בו שורה קדושה מיוחדת, ומרגישים בו קרבת אלוקים. לכן התפילה בבית הכנסת מתקבלת יותר4.

אמנם השימוש העיקרי בבית הכנסת הוא לתפילה בציבור במועדים הקבועים, אך גם בכל עת יכול כל אחד להתפלל שם. אם כן, גם מי שהחמיץ את התפילה עם הציבור ונאלץ להתפלל ביחידות, טוב שיתפלל בבית הכנסת5.

מומלץ לקרוא גם:

המחזור הפתוח – סיפור (מרגש) על תפילה פשוטה שהפכה את העולם

איך ומדוע מבטלים את הנדרים? – שיעור וידאו קצר על תפילת "כל נדרי"