שאלה:

למה אסור לנסוע ברכב בשבת?

תשובה:

בורא העולם ציווה אותנו "לשבות" ביום השבת, כמו שכתוב1 : "וביום השביעי תשבות". פסוק נוסף2 מציין "ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'..."

השאלה היא, מה הפירוש לשבות? איזו פעולה נחשבת פעולה שמפרה את השביתה ואסורה, ואיזו פעולה מותר לעשות בשבת?

כדי לדעת את התשובה אנו צריכים להסתכל בהקשר בו מופיע הפסוק. חז"ל מציינים שהציווי לשבות בשבת מופיע כהקדמה לציווי בניית המשכן והעבודות הקשורות בו. במילים אחרות, הציווי האלוקי היה להימנע ולשבות מכל מלאכה אותה עשו בעת בניית ותפעול המשכן.

החכמים מנו 39 קטגוריות של מלאכות ("אבות מלאכות") אותן היו עושים במשכן עליהן חל הציווי לשמור שבת. (פירוט מלא של כל המלאכות מופיע בתלמוד3 ובספרי ההלכה4 )

כאשר נוסעים במכונית, מבצעים כמה מאותן מלאכות, בהתאם לסוג המכונית ולאופן השימוש בה. לדוגמה: בהפעלת מנוע, עוברים על איסור הבערת אש; איסורים נוספים הכרוכים בכך העברה מרשות לרשות, יציאה מחוץ לתחום ועוד.

אני מאחל לך שתזכה לשמור את השבת כהלכתה!

ראה גם: 7 סיבות למה כדאי לך לשמור שבת

השבת ששמרה על רוזה (סיפור מרגש)