שאלה:

בשיעור בהלכות שבת למדתי שבשבת אסור לקרוא טקסטים שאין בהם דברי תורה. האם מותר לקרוא סיפורי צדיקים? ואם זה ספר קומיקס – זה משנה?

תשובה:

השאלה שלך מעניינת מאד, ושאלת חכם חצי תשובה.

אכן, בשבת אסור לקרוא 'סתם' ספרים ועיתונים שאין בהם תוכן קדוש.

הסיבה לאיסור הזה היא כדי לשמור על קדושת השבת: קריאה במסמכים ורשימות – מה שנקרא בשפה ההלכתית "שטרי הדיוטות" – נחשבת להפרה של האיסור לעשות 'סידורים' של ימות החול בשבת, וגזרו חכמים לקרוא גם שאר ספרי חולין1. חכמינו ציינו במיוחד את האיסור לעיין בטקסטים המפרשים ציורים, קומיקסים בני ימינו.

אך כפי שהזכרת בשאלתך, האיסור אינו חל כאשר מדובר בסיפורי צדיקים או סיפורים שלומדים מהם מוסר ולקחים לחיים בדרך התורה והמצוות. ולעניין זה לא משנה אם מדובר בספר מאויר, קומיקס או טקסט בלבד – מותר ואפילו רצוי לקרוא בספרים אלו בשבת, וגם במשך השבוע2.

ראוי לציין, כי הפוסקים מבדילים בין אדם מבוגר, שעליו לנצל את זמנו הפנוי בשבת ללימוד תורה ולהימנע מעשיה של חולין, לבין ילדים - שהעיסוק בקריאה ומשחק בשבת הוא צורך גדול עבורם.

שבת שלום!