שאלה

אנחנו מסורתיים, עושים קידוש כל שישי בערב והולכים לתפילה בבית הכנסת. אבל, לצערנו, אנחנו נוסעים בשבתות לטיולים בצפון ולא שומרים שבת לפי כל הכללים. האם אנחנו חייבים לעשות הבדלה במוצאי שבת?

לשמור ולזכור

גם מי שלא מקפיד לשמור שבת, חייב לעשות קידוש והבדלה.

מדוע? נסביר:

מדובר בשתי מצוות נפרדות ביחס לשבת: מצווה אחת היא לשמור את השבת, ומצווה שונה היא לזכור את השבת. כמו שנאמר בתורה בשני פסוקים שונים: "שָׁמוֹר את יום השבת לקדשו1", ו"זָכוֹר את יום השבת לקדשו2".

כלומר, התורה מורה לנו להתייחס לשבת כאל יום קדוש, וזה כולל שני פרטים: הפרט הראשון הוא לשבות ממלאכה ולא לעשות את הפעולות האסורות (לשמור), והפרט השני הוא לעשות משהו שיביע את קדושתו של יום השבת (לזכור).

קידוש והבדלה

איך "זוכרים" את השבת? אומר הרמב"ם3: "מצוות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים (- בדיבורים, באמירה), שנאמר "זכור את יום השבת לקדשו", כלומר: זכרהו זכירת שבח וקידוש".

ומכאן אנחנו לומדים שמצווה לעשות קידוש כשהשבת נכנסת, והבדלה כשהשבת יוצאת – כמו שממשיך הרמב"ם: "וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו. בכניסתו – בקידוש היום, וביציאתו – בהבדלה".

חייבים לעשות הבדלה

ומכאן נחזור לתשובה:

נכון שמי שלא שומר את השבת פוגע בקדושתה, אך עם זאת, זה לא מוריד מהחובה שמוטלת עליו לקדש את השבת ב'זכירה', בקידוש ובהבדלה. לכן, אתם בהחלט חייבים לעשות הבדלה במוצאי שבת.

לסיום: אין ספק שעצם הרצון שלכם לקדש את השבת ולעשות הבדלה במוצאי שבת מעיד על כך שאתם בהחלט מחויבים לשמירת השבת ושואפים לשמור אותה כהלכתה. הלוואי שיהיו לכם הכוחות להתחזק ולשמור את השבת במלואה, כמו שנאמר "שמור וזכור בדיבור אחד".