שאלה:

האם מותר לצאת לנופש בימי בין המצרים?

תשובה:

למרות שימי בין המצרים, המכונים גם "שלושת השבועות", הם ימי אבל על חורבן בית המקדש, יש בהם רמות אבל שונות. רמת אבל פחותה יותר בחלקם הראשון, עד לראש חודש אב, ורמת אבל גבוהה יותר מראש חודש אב ואילך, תקופה המכונה בשם "תשעת הימים".

עד ראש חודש מנחם אב מותר לפי ההלכה לצאת לחופשה, רק שיש להיזהר לא ללכת למקומות שיש בהם חשש סכנה (כגון שחיה בעומק הים וכדומה).

יש כאלו שמחמירים על עצמם להימנע מכל טיול בתקופה זו. אך זו חומרה שלא מעיקר ההלכה, ומי שרוצה להחמיר יכול להחמיר לעצמו.

מראש חודש אב ואילך יש להימנע מנסיעות וטיולים להנאה, עד אחרי תשעה באב.

מקורות ועיון נוסף: נטעי גבריאל, הלכות בין המצרים פרק כג.