שאלה:

האם מותר ללכת לבריכת שחייה בימי בין המצרים? והאם זה נכון שרק מי שהיה בבריכה קודם לכן במשך הקיץ יכול ללכת גם בימים אלה?

תשובה:

מותר לרחוץ ולשחות בבריכה בימי בין המצרים, גם אם לא היית בבריכה קודם לכן במהלך הקיץ.

לגבי רחצה בים, הדבר מותר – אבל יש להיזהר שלא להיכנס אפילו לסיכון קל, כמו במקרה שהים סוער או להיכנס לעומק הים.

כאשר מגיע ראש חודש אב (למנהג האשכנזים), או בשבוע שחל בו תשעה באב (למנהג הספרדים), הרחצה אסורה עד לאחר תשעה באב.

יהי רצון שימים אלו ייהפכו לששון ולשמחה!

מקורות: פסקי תשובות סימן תקנא סעיף מו.