שאלה:

האם מותר לקנות בגדים חדשים בימי בין המצרים? אני יכולה לקנות וללבוש אחרי תשעה באב.

תשובה:

ימי בין המצרים הם הימים בהם אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, ולכן נוהגים דיני אבל וממעטים בדברים המביאים לנו שמחה. קניית בגדים חדשים, גם אם לא נלבש אותם מידית, מביאה לנו שמחה ולכן מחמירים ונמנעים מרכישת בגדים חדשים בימי בין המצרים.

יש מצבים בהם מותר לקנות בגדים בימי בין המצרים, כמו:

1. אם יש מחסור בבגדים וצריכים לרכוש בגדים חדשים;

2. אם יש מבצע או הנחות שלא יהיו זמינים לאחר-מכן;

3. או שהבגד הספציפי לא יהיה זמין לרכישה לאחר-מכן.

במצבים כאלו, מותר לקנות את הבגדים עד לראש חודש אב, אז מתחיל "תשעת הימים" (תקופת האבלות המוגברת).

מקורות: פסקי תשובות סימן תקנא, סעיף יא.