בחלומו הראשון ראה פרעה שבע פרות יפות מראה עולות מן היאור ונאכלות על-ידי שבע פרות רעות מראה. בחלומו השני ראה שבע שיבולים בריאות וטובות צומחות ונבלעות על ידי שבע שיבולים דקות ושדופות, שצמחו אחריהן.

כמה עולה ארוחה חינם?
וַיִּיקַץ פַּרְעֹה וְהִנֵּה חֲלוֹם: (בראשית מא:ז)

יוסף ופרעה חלמו שניהם חלומות נבואיים הקשורים בשיבולי חיטה. אך הבדל מהותי שרר ביניהם: בעוד יוסף חלם כי הוא ואחיו עובדים בשדה, קוצרים את השיבולים ומאלמים אותן לאלומות, בחלומו של פרעה השיבולים היו כמות שהן, מבלי שנעשתה בהן שום עבודה. פרט זה, מלמד אותנו על השוני העמוק שבין יוסף ופרעה. שיבולים מסמלות שפע הניתן לנו מהקדוש-ברוך-הוא והצורות השונות שבהן הן מופיעות בחלומות יוסף ופרעה משקפות את ההבדל הכללי בין עולמו של יוסף, עולם הקדושה, ובין עולמו של פרעה, עולם ה"קליפה."

בעולם הקליפה ניתן להגיע להישגים ללא עבודה ויגיעה של קיום המצוות, אבל בעולם הקדושה אין "ארוחות חינם" וניתן לקבל השפעה מלמעלה רק כתוצאה מעבודה והשקעה רוחנית. הסיבה לכך היא כי הקדוש-ברוך-הוא הוא תכלית הטוב, ועל כן הוא דואג להשפיע לנו את טובו בצורה הטובה ביותר – על-ידי עבודה. שפע שניתן "חינם" גורם בושה למקבלו, ואינו משפיע על חייו בצורה מלאה.

הלקח חשוב ונוגע לכל אחד מאתנו: לא פעם אנו מדמים לעצמנו שנוכל להסתדר ולהרוויח מבלי להתאמץ לשם כך. עלינו לדעת כי דמיונות אלו אינם מגיעים מצד הקדושה שבנו, אלא מהפכו. רק הישגים רוחניים שמגיעים בעקבות עבודה מאומצת הנם אמיתיים וברי קיום.

(על-פי לקוטי שיחות ג' עמ' 805, 820)