בס"ד. אור ליום ה', י"ג תשרי, ה'תשי"ג.

בלתי מוגה

[אחר תפלת ערבית נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום כסף עבור התוועדות בקשר עם יום ההילולא של אדמו"ר מהר"ש. ולאחרי שהרה"ח ר' שמואל לעוויטין סיפר איזה סיפורים אודות בעל ההילולא – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

בשנה זו מלאו שבעים שנה להסתלקות אדמו"ר מהר"ש (תרמ"ג – תשי"ג). וכבר צריך להיות "הקיצו ורננו שוכני עפר"1.

(ואח"כ אמר:) בכלל, העבודה עתה שייכת לזמן הגאולה.