אם לכולנו יהיה אותו רכוש, אותו בית ואותם חפצים, נפסיק לקנא זה בזה, נכון? ואם לא תשרור קנאה בינינו, אנו נחיה בעולם של שלווה ואחווה, עולם בו לא תשרור מלחמה.

זהו הרעיון העומד בבסיסו של הקומניזם, שיטה שחרתה על דגלה את חשיבות השוויון. אם יש לאדם אחד יותר ולאדם אחר פחות, יש כאן אי שוויון משווע שיש לפתור אותו.

הנה מכתב מעניין של הרבי מליובאוויטש בנושא.

תשובה לד"ר ד. אלקנה

המכתב מופיע בסידרה "אגרות קודש" של הרבי1 והוא מופנה ל"ד"ר ד. אלקנה שי'". מכיוון שהמכתב לא מציין פרטים נוספים, איננו יודעים מי היה אותו רופא, אם כי יתכן שמדובר בד"ר דניאל אלקנה, אחד מניצולי טבח תרפ"ט בחברון.

הרופא התעניין ברעיונות של תורת החסידות והוא כתב על כך לרבי, כשהוא מסיים את מכתבו במחשבותיו כיצד תבוא הגאולה.

"אין הגאולה יכולה להיות שלמה, עד שיחדל אביון מקרב הארץ וכל בני אדם יעבדו בעבודה משותפת ואחריות הדדית ללא עניים ועשירים" הוא כתב. אין אנו יודעים אם הכותב היה מזוהה עם רעיונות הקומוניזם, אך אין ספק שהוא מצא בהם אידיאל נעלה.

למען האמת, נראה שזהו אידיאל שכולנו יכולים להזדהות עמו. האם אין חוסר השוויון בין עניים ועשירים מקור לכל המתיחויות בין בני האדם?

מדוע השוויון המוחלט רע לכולם

לאחר התייחסות לנושאים האחרים שהובאו במכתב, ציין הרבי כי "אין אני מסכים לדעתו."

והוא המשיך והסביר את הסיבה לכך שבורא העולם יצר עולם לא שווה. לא הייתה זו טעות או משהו אותו יש לתקן, כי אם בכוונה תחילה.

"בטבע האדם הוא" כותב הרבי, "אשר רגש אושר אמתי בא לו כשיכול להטיב לזולתו, שזה אפשר רק כשאחד עשיר והשני עני."

האושר האמיתי של האדם מגיע רק כאשר הוא יכול לגמול טובה עם אדם אחר. אבל אם לי ולך יש בדיוק אותו רכוש, כיצד נוכל להיטיב זה לזה? אבל אם לי יש משהו שאין לך, ואני יכול להשלים משהו שחסר לך – רק אז אני יכול לחוש את טעמה המתוק של הנתינה.

אי השוויון יכול לגרום לעוול חברתי?

במכתבו טען ד"ר אלקנה שמקום בו שורר אי שוויון יכול להוביל לעוול חברתי. הרבי מכנה זאת בשם טענה צודקת, ומביא את הרעיון הנפלא הבא:

"מבואר בתורת החסידות, אשר כל נברא, אם רק הנהגתו מתאימה לבריאתו, הריהו לא מקבל בלבד אלא גם משפיע, זאת אומרת, אם עני הוא בדבר אחד עשיר הוא בדבר שני."

במילים אחרות, אל לנו להסתכל על המצב בשחור-לבן, כאילו יש או עשירים או עניים ועניים. לכל אחד בחברה יש תרומה משלו. אדם שהוא עני מבחינה פיננסית, יכול להיות עשיר בכשרונות; וכמובן שהעשיר בעל חשבון הבנק הגדול ביותר יכול להיות אדם מסכן מבחינה נפשית שיקבל את עזרתו מאדם חסר כל.

"אפילו בהנוגע לבורא עולם ומנהיגו אומרת תורתנו אשר, כביכול, גם הוא לפעמים מקבל ולא רק משפיע"! מציין הרבי ומציין להסברים של תורת החסידות על המשפטים "למעשה ידיך תכסוף", שבורא העולם כוסף ועורג כביכול למעשי הברואים, וכן "עבודה צורך גבוה", שגם ל'גבוה', לבורא העולם, יש צורך בעבודה שלנו.

את מכתבו מסיים הרבי בבקשה:

"איננו כותב באיזה מקצוע משטח הרפואה עוסק, ואתענין לדעת את זה. ובכל אופן, תקותי שכשמתעסק ברפואת הגוף של הבאים אליו, מביא בחשבון גם תכונת נפשם ורפואתה, וביחוד של אלה שאינם יודעים כי נפשם חולה היא ולכן זקוקים ביותר לטיפול רפואי."