את הדברים הבאים כתב הרבי לאדם שביקש ברכה למציאת זיווג (בעיבוד חופשי1 ):

בכל פעם שאני נמצא על הציון של מורי וחמי הרבי, אני מזכיר אותך ואת משפחתך, ובמיוחד לבקשת ברכה למציאת שידוך וזיווג.

אבל בטח ידוע לך מה שנאמר בפסוק "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה." כדי שהברכה תגיע לאדם, עליו לעשות ולפעול בנושא.

יתכן והעובדה שניסית שוב ושוב ללא הצלחה מייאשת אותך. יש פתגם של רבי זוסיא מאניפולי האומר שמכל אדם ניתן ללמוד דברים בעבודת הבורא, ואפילו מאנשים שמתנהגים בצורה לא ראויה.

רבי זוסיא למד כמה דברים מגנב. אחד מהם: אם גנב ניסה לפרוץ לבית והוא לא הצליח, הוא ינסה שוב ושוב עד שהדבר יעלה בידו.

אם כך הם הדברים בקשר לגנב שעושה מעשה שלילי, על אחת כמה וכמה בקשר למציאת זיווג, שהיא דבר קדוש וחיובי. נכון, אמרו חכמינו זכרונם לברכה כי "קשה לזווגם כקריעת ים סוף", אך עליך לנסות פעם אחר פעם.

סוף כל סוף, בטוח שיימצא זיווג הגון, ואין לחשוש מכך שהדבר דורש מאמץ ויגיעה.