...תשכ"ט

מר...

נשוויל, טנסי

שלום וברכה:

הנני לענות על מכתבך, וכן על מכתביך הקודמים.

התייחסתי בתשומת לב לתכנים של מכתבך, שבו אתה מתאר את הקשיים בחייך, וכו'.

אני מקווה שמצב הרוח המשתקף ממכתבך הנוכחי, ובייחוד האדישות והייאוש שאתה מזכיר, הם בעלי אופי של מצב-רוח חולף, וזה יהיה למשך זמן קצר מאוד. עבור אדם שהיה לו די מזל כדי לקבל את נדיבותו של הקב"ה, ומבלי להתחשב בנסיבות, זכה לפני זמן מסוים לחזור לקיום בפועל של הדת, צריך להיות הרבה יותר קל להתגבר על מצב-רוח כזה, ולהיעשות חבר פעיל בעם היהודי. אתה יכול גם להיעשות פעיל בהפצת 'יידישקייט' (יהדות), היינו הפצת הערכים הנצחיים ודרך החיים הנצחית של התורה שניתנה לנו ע"י הקב"ה, שנקראת 'תורת אמת', שפירושה הוא שהיא אמת ואינה נתונה לפשרות.

כדאי לזכור שאחד היסודות הבסיסיים של התורה הוא ש"המעשה הוא העיקר" (אבות א, יז), היינו, קיום המצוות. ברור שהתנועה הרפורמית, שאתה מזכיר, אינה מציעה שום תחליף; שכן עצם המונח "רפורמה" מדגיש שזהו דבר שהשתנה, או נעשה מחדש, בידי בני-אדם, ולפיכך הוא אינו יכול עוד להיחשב לאלוקי. משום שדבר שהוא אלוקי אינו יכול להשתנות על ידי בן-אדם.

לפיכך, הדרך היחידה עבור האדם להזדהות עם התורה היא על ידי שחיים אותה בפועל, על ידי קיום מצוותיה. למעשה, מיד מההתחלה, כשהעם היהודי קיבל את התורה בסיני, הם קיבלו אותה על הבסיס של 'נעשה ונשמע' (שמות כד, ז). לאמיתו של דבר, על ידי הקיום בפועל של התורה והמצוות ('נעשה'), האדם מקבל הבנה טובה יותר ותובנה עמוקה יותר בתורה ובמצוות ('נשמע'). הקבלה ברורה לכך ניתן למצוא במקרה של אדם שהוא רעב מאוד, ובו-בזמן הוא רוצה לדעת כיצד המזון ישכך את רעבונו. הדרך הראויה בה יש להתקדם היא קודם כל לאכול, ואחר כך לנסות לחקור, מכיון שאם הוא ישמור על הסדר וידחה את נטילת המזון עד שיידע כיצד זה נקלט לתוך המערכת שלו, אזי הרעב עצמו יעוות את כוחות ההבנה והתפיסה. בדומה לכך, כאשר נשמה יהודית רעבה מאוד למזון – והמזון שלה הוא התורה והמצוות – התהליך המתאים הוא קודם כל לספק לה את המזון הדרוש ('נעשה'), ואחר כך היא תהיה מסוגלת להבין ('נשמע').

אפשר להוסיף הרבה על האמור למעלה בדיון בנושא זה, אבל אני מקווה שעבורך השורות האמורות תהיינה מספיקות, ותגמור אומר מיד לקיים את המצוות בחיי היום-יום. השם יתברך ייתן לך הצלחה ללכת מחיל אל חיל בהבנת התורה, ובייחוד לחיות את התורה.

בברכה,