בהיסטוריה של עם ישראל היו אירועים רבים, וביניהם אירועים קריטיים שחשוב היה כי ייחרתו בזיכרון העם לעד. כך, בתורה ניתן למצוא אירועים (ומצוות) עליהם נאמר 'זכור'! ו'אל תשכח'!

מתוכם, חוברו ששת הזכירות – פסוקים אותם רבים נוהגים לומר בכל יום, בסוף תפילת שחרית.

מהם ששת הזכירות

ששת הזכירות הן כאמור פסוקים מן התורה, עליהם נאמר כי עלינו לזכור ולא לשכוח את אותו מאורע.

הן כוללות תזכורות על הנושאים הבאים:

* יציאת מצרים

* מתן תורה

* המלחמה בעמלק

* העונש שקיבלה מרים על כך שדיברה לשון הרע על אחיה משה

* מצוות יום השבת

* חטא העגל.

מדוע אומרים את ששת הזכירות

לפי פוסקים רבים, זו מצוות עשה מן התורה לזכור בכל יום את אותם אירועים מכוננים שאירעו לעם ישראל. למרות שאת המצווה ניתן לקיים בזכירה במחשבה בלבד, בסידורים רבים – כולל גם סידורו של אדמו"ר הזקן – מופיעים פסוקים אלו בסוף התפילה, כנראה כדי שישמשו לנו כתזכורת לקיים את מצוות הזיכרון.

מעניין לציין כי יש מנהגים שונים לפיהם קוראים רק ארבע זכירות, ולמנהגים אחרים ישנם עוד כמה זכירות (פסוקים בתורה בהם נאמר 'זכור' 'וזכרת' וכדומה) אותם מוסיפים לששת הזכירות.