שאלה:

קראתי בחדשות על חבדני"ק המשרת בגולני שנשלח לכלא בגלל שהתעקש ללבוש ציצית מצמר. זה באמת כל-כך חשוב? למה להתעקש?

תשובה:

בטרם נעסוק בשאלה עצמה, שתי הערות קצרות:

א) אינני מכיר את החייל אישית, או את המקרה המדובר כך שלא אוכל להגיב על מקרה ספציפי זה. ב) אני מקווה ומאמין שצה"ל יעשה כל שביכולתו כדי לאפשר לכל חייל לשמור על המנהגים המקובלים בקהילתו.

כעת, לשאלה עצמה:

אכן, חסידי חב"ד נוהגים להקפיד ללבוש ציצית (ליתר דיוק: טלית קטן) עשויה מצמר, למרות שבשוק ניתן להשיג אותן כשהן עשויות כותנה. מדוע?

לשם כך עלינו לפתוח את הגמרא, במסכת מנחות דף לט, שם אמר רבי ישמעאל כי בכל פעם שהמילה 'בגד' מופיעה בתורה, הכוונה לבגד עשוי מצמר או מפשתן.

במצוות ציצית נאמר "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם", ומכאן לכאורה מובן שיש להטיל ציצית רק בבגד שהוא עשוי צמר. עם זאת, התלמוד מביא גם דיעה הסוברת כי גם בגדים שאינם מצמר חייבים בציצית.

הרמב"ם פוסק1 כי "כסות שחייב אדם לעשות בה ציצית מן התורה... של צמר או של פשתים בלבד. אבל טלית של שאר מינין – כגון בגדי משי, ובגדי צמר גפן, ובגדי צמר גמלים, וצמר ארנבים, ונוצה של עיזים וכיוצא בהן – אין חייבין במצות ציצית אלא מדברי חכמים".

ברוח זו גם נפסק בספר השולחן ערוך2 , אם כי הרמ"א (רבי משה איסרליש) חולק ופוסק כי כל הבגדים חייבים בציצית מן התורה.

לפיכך חסידי חב"ד ורבים אחרים מהדרים ומקפידים ללבוש דווקא טליתות עשויות מצמר.

כעת, אולי תשאל: אם ישנם דיעות המאפשרות ללבוש ציצית מכותנה, מדוע ללבוש דווקא של צמר? חשוב שתבין שמצוות הן לא עול, משהו בלתי רצוי שאנו מנסים לעשות את המינימום ההכרחי. את המצוות יש לקיים כי אנו אוהבים את בורא העולם, וכשאוהבים עושים את הטוב ביותר.