היום השביעי בשבוע הוא יום השבת, היום בו אנו נחים, מתרעננים ומתחברים לבורא העולם. כמו כל אורח טוב, לפני שהשבת עוזבת אותנו ומפנה את מקומה לשגרת היום יום, אנו עורכים ארוחה מיוחדת בה אנו נפרדים ממנה.

ארוחה זו נקראת בשם מלווה מלכה.

מהי סעודת מלווה מלכה? מה אוכלים בה, ומדוע עורכים אותה? על כך ועוד במאמר שלפניכם.

המקור בתלמוד

במשך השבת אנו אוכלים שלוש סעודות: הראשונה בליל שבת, השניה בשעות הבוקר או הצהריים, והשלישית לפנות ערב. סביר להניח כי במוצאי שבת אנו שבעים ולא צריכים לאכול עוד... ועם זאת, אומר רבי חנינא בתלמוד1 "לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת" ולערוך סעודה נוספת2 .

מדוע? רש"י בפירושו על התלמוד מסביר כי הדבר נעשה מפאת כבודה של השבת "כאדם המלוה את המלך בצאתו מן העיר." כך קיבלה הסעודה את שמה "מלווה מלכה".

לסעודה זו שם נוסף וסיפור מעניין בצידו.

מכיוון שבורא העולם אמר לדוד המלך כי הוא ימות ביום השבת3 , בכל מוצאי שבת הוא היה חוגג עם משפחתו את העובדה שחלפה שבת נוספת והוא עדיין בחיים. לפיכך סעודה זו נקראת גם בשם "סעודתא דדוד מלכא משיחא4 ".

בספרים עתיקים מובאת אנקדוטה מעניינת: לאחר מיתתו של האדם, גופתו נרקבת ורק עצם אחת – עצם הלוז – נשארת שלימה, ממנה בורא העולם בונה שוב את הגוף בתחיית המתים5 . עצם זו (הנקראת גם בשם נסכוי) מקבלת את מזונה רק פעם אחת בשבוע, בסעודת מלווה מלכה6 .

בסעודה זו נהוג להזכיר גם את אליהו הנביא. מדוע? ההלכה קובעת כי המשיח לא יכול לבוא בשבת. כאשר חולפת השבת והמשיח שוב יכול לבוא ולגאול את עם ישראל, אנו מזמינים את אליהו הנביא לבוא ולבשר לנו על כך.

מה עושים בסעודת מלווה מלכה

* עורכים את השולחן (גם אם לא אוכלים הרבה במשך הסעודה).

* יש הנוהגים להדליק נרות רבים לכבוד סעודה זו.

* כדאי לבשל משהו מיוחד לכבוד סעודת מלווה מלכה ולאכול לחם ובשר, אם כי מי שלא רעב יכול לקיים את המצווה באכילת פירות.

* רבים נוהגים לומר פיוטים מיוחדים למוצאי שבת, בהם פיוטים המזכירים את דוד המלך ואליהו הנביא7 .

* שתיית משקה חם במוצאי שבת היא סגולה לרפואה8 .

שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך.