שאלה:

הבן שלי רוצה להוסיף שם על השם הנוכחי. איך עושים את זה? והאם צריכים לקרוא לו בשם החדש או השם הישן?

תשובה:

הוספת שם מתבצעת בבית הכנסת במהלך קריאת התורה. מכיוון שקוראים בתורה בימים שני וחמישי, שבתות, ראש חודש וחגים, עליו להשתתף בקריאת התורה באחד מימים אלו שם הוא יבקש מהגבאים לתת לו 'עליה לתורה' עם השם החדש, וגם יערכו לו 'מי שבירך' עם השם החדש.

יש המוסיפים תפילות מיוחדות בעת הוספת השם, אך זו לא חובה ולא מנהג כולם.

אחרי שקוראים לו בשם החדש ליד ספר התורה, זה הופך להיות שמו הקבוע.

האם צריכים לקרוא לו בשם החדש? החברים והמשפחה עדיין יכולים לקרוא לו בשם המקורי, אך חשוב מאוד שהוא יקפיד להשתמש בשתי השמות הן כאשר הוא מקבל עליה לתורה והן כשהוא חותם בכתובה וכדומה.

נקודה נוספת ומעניינת: השם החדש הוא השם העיקרי ולכן הוא גם השם הראשון. לדוגמה: אדם שנקרא בשם יעקב והוסיף את השם יצחק, ייקרא מעתה ואילך יצחק יעקב.

בהצלחה.

מקורות לתשובה ועיון נוסף: אגרות קודש של הרבי מליובאוויטש חלק כב עמוד קלג. שערי הלכה ומנהג חלק ג עמודים רצט-שא. טעמי המנהגים עמוד קה.

לעיון נוסף: איך בוחרים שם לתינוק או לתינוקת?