שאלה:

למה חובשים כיפה? מתי זה התחיל ומה בעצם זה מסמל?

תשובה:

הכיפה היא סמל ליראת-שמים, ומזכירה לאדם את הנוכחות של אלוקים מעל האדם. אגב, משהו מעניין: ביידיש אקוראים לה "יַארמוּלְקֶע" , שזה בעצם "יֲרֵא מַלְכָּא" – ירא מהמלך, מהשם...

למעשה, מעמדה ההלכתי של הכיפה השתנה בהיסטוריה. בימי קדם הייתה חובה לחבוש כיפה רק כאשר היו מזכירים שם-שמים בברכות או תפילות וכדומה, אז היו מכבדים את שם השם שמוציאים מהפה ומכסים את הראש. אולם בשאר היום היה זה מנהג נפוץ אך לא מחייב.

רק ה"חסידים", אלו שביקשו להדר ולהחמיר, הקפידו שלא לשהות בלי כיסוי ראש במשך כל היום, גם כאשר הדבר עלה להם בחוסר נוחות. התלמוד1 מספר על אמורא מפורסם2 שהעיד על עצמו כי מעולם, גם בימים חמים ביותר, לא פסע אפילו ארבע-אמות (כשני מטר) בלי כיפה! ואמו של אמורא אחר3 חינכה אותו עוד מילדות שלא יסיר כלל את הכיפה מעל ראשו ועל ידי כך יזכור את ה' ולא יכשל בעברות.

בשלב שני, התחזק המנהג של חבישת הכיפה במשך כל היום, עד שהדבר הפך להיות מנהג נפוץ ומקובל בקרב כל עם ישראל, עד שהשהיה בגילוי ראש הפכה לדבר שנוגד את כללי הצניעות המקובלים.

בדורות המאוחרים יותר נעשתה הכיפה לסממן המובהק ביותר של הזהות היהודית ובכל העולם יודעים כי מי שחובש כיפה לראשו הינו יהודי, כך שהליכה ללא כיפה עלולה לזהות אותנו חלילה עם אומות העולם4 .

אז הבה נחבוש את הכיפה בגאווה!

סיפור מומלץ לקריאה: הכיפה העתיקה שמצאה לה מנוח אחרי 50 שנה

נהוג כי ילדים חובשים כיפה מגיל 3, עוד על כך קיראו כאן.