בין חסידיו של אדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש, היה אדם עשיר שעסקיו הביאו אותו לערים רבות ברחבי העולם. כשתכפו המסעות, החל החסיד לחוש שלא בנוח עם המעיל החסידי הארוך והכובע השחור והוא אימץ לעצמו סגנון לבוש מודרני. כשהיה נוסע אל הרבי, הוא המשיך ללבוש את הלבוש המסורתי.

יום אחד הוא הופיע בעיירה ליובאוויטש לבוש בבגדי העסקים שלו.

"רבי!" הוא הכריז. "החלטתי להפסיק להיות צבוע. מדוע ארמה אותך? אלו הם הבגדים אותם אני לובש בכל נסיעותיי, אינני רוצה להתחזות כאילו אני לובש את לבושי החסידי בכל מקום!"

השיב לו הרבי:

"ר' יענקל, וכי חושב אתה שלא ידעתי כי בנסיעותיך לפריז ובברלין אתה מחליף את לבושך? אך אני חשבתי שכאן הוא מקומך האמיתי, ואלו הם בגדיך – ואילו שם אתה מתחזה ולובש בגדים אחרים..."