ימי י"ב-י"ז בתמוז, מציינים את "חג הגאולה" של האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק, ממאסרו ברוסיה הסובייטית.

רבי יוסף יצחק פעל ללא לאות להפצת ושימור היהדות תחת השלטון הקומוניסטי. תוך כדי מסירות-נפש הוא פתח ישיבות, בתי-ספר יהודיים, מקוואות טהרה ובתי-כנסיות. ב"אשמה" זו הוא נעצר ונידון למוות.

בחסדי ה', אחרי לחץ בינלאומי פסק הדין הוחלף לשנות גלות. הלחץ הבינלאומי נמשך, וביום י"ב תמוז הגיעה הידיעה כי הוא חפשי לשוב לביתו. בשל חג מקומי, הידיעה הרשמית נמסרה לידיו יום למחרת, בי"ג בתמוז.

רבי יוסף יצחק העלה על-גבי כתב את "רשימת המאסר" – יומן מפורט הכולל את אירועי יום המאסר והימים לאחר-מכן. לפניכם חלקים מתוך רשימה זו.

ברחבי תבל מציינים את אירועי "חג הגאולה": היום בו דרך הרבצת התורה והיהדות, ניצחה את השלטון הקומוניסטי האדיר.