פעם בא חסיד לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב שמצבו הפיננסי היה עגום במיוחד.

"עצתי לך", אמר לו הצדיק, "לקנות כרטיס לוטו, ובעזרת השם תיוושע".

השיב לו החסיד: "אני מאמין בברכתך – אך מי יודע מתי באמת אזכה בלוטו? זה עשוי לקחת זמן רב, ובינתיים נושיי ירדפוני עד חורמה. מלבד זאת, בתי באה לפרקה ואני מוכרח להשיאה לאיש".

רבי לוי יצחק הבטיח לו שהקדוש ברוך הוא ישלח לו את ברכתו אפילו לפני שיזכה בלוטו.

החסיד, כמובן, קנה מיד את כרטיס להגרלת לוטו של מאות אלפי רובלים. בדרך הביתה הוא לן בפונדק דרכים, שם לן פריץ עשיר. באמצע הלילה חלם הפריץ כי בפונדק יש יהודי ובכיסו הכרטיס שיזכה בלוטו.

כשהפריץ התעורר משנתו, הוא פטר זאת כדברי הבל. אך כשהוא נרדם שוב וחלם את אותו החלום, הוא הבין כי יש דברים בגו. הוא ביקש ממשרתו לחפש האם יהודי מתארח בפונדק, ואכן עד מהרה היהודי נמצא והובא לחדרו של הפריץ.

"האם יש לך כרטיס לוטו"? שאל הפריץ וכאשר היהודי השיב בחיוב, אמר "גם לי יש כרטיס לוטו. הבה נתחלף ואני אוסיף כמה רובלי זהב לסכום ששילמת עבור הכרטיס."

היהודי שזכר את ברכתו של הרבי, סירב. "אפילו אם תתן לי מספר רובלים כפול ומכופל, לא אתן לך את כרטיסי!"

הפריץ הוסיף להציע סכום גדול יותר, אך היהודי סירב. כאשר סכום ההצעה עמד על אלף רובלים והיהודי עמד בעקשנותו, הפריץ רתח מזעם. הוא ציווה על משרתו לקחת את כרטיס הלוטו בכוח, אך כאדם ישר הוא גם העניק ליהודי את הסכום המדובר.

היהודי היה מאוכזב מעט, אך התנחם בכך שיש לו סכום כסף נכבד שיספיק לחתונת בתו.

זמן לא רב לאחר-מכן, זכה הכרטיס אותו קיבל מהפריץ בעל כורחו בסכום עתק, והחסיד החליט שזה הזמן לשוב לרבו ולהודות לו על ברכתו.

כאשר הגיע, אמר לו רבי לוי יצחק: "ראיתי שמזלך אכן בשפל המדרגה, ולכן היה עליי לשלוח את המלאך שר החלומות כדי לשכנע את הפריץ להחליף אתך כרטיסים. יכולתי לראות שכרטיסו עומד לזכות, ולא שלך. באשר לאלף רובלי הזהב שהוא נתן לך כתוספת, הרי זה מפני שאמרת שהיה עליך להשיא את בתך בקרוב, ולכן תחילה נושעת ישועה קטנה, ולאחר-מכן ישועה גדולה.

מששב החסיד לביתו, שבו ופרחו עסקיו והוא נעשה עשיר יותר משהיה קודם לכן.