פעם הגיעה מפה חדשה של כדור הארץ לידיו של רבי שניאור זלמן מליאדי, האדמו"ר הזקן. המפה כללה גם את יבשת אמריקה שהתגלתה זמן מה קודם לכן.

הרבי הביט במפה והגיב: נפלה כאן טעות!

היו שם כמה מלומדים שהתפלאו על דברי הרבי וכמה מהם אף לגלגו עליו, אך לאחר-מכן התברר כי הרבי צדק.

"כיצד ידעת?" שאלו את הרבי, "הלא זו המפה הראשונה שהגיעה לרוסיה מאז גילוי היבשת החדשה?"

השיב להם הרבי:

"התורה נפתחת במילים 'בראשית ברא', ובאות ב' בה נפתחת התורה מצוייר כל העולם כולו. משם ידעתי כיצד נראית היבשת החדשה."