בספר שמות אנו קוראים על עשרת הדיברות. בשעת ההתגלות הכבירה בהר סיני, משה ירד מן ההר כשהוא נושא את לוחות הברית כשעשרת הדיברות חרוטות עליהן. כידוע לנו, שני הלוחות נחלקו לשתי עמודות – המצוות שבין אדם לקונו והמצוות שבין אדם לחברו. הצד האחד הוקדש לתחומים שבהם יש לנו אחריות כלפי ה', כגון אמונה ושמירת השבת, ואילו הצד השני עסק בחובותינו הבין-אישיות, כגון לא תרצח, לא תנאף ולא תגנוב.

המסר שכל כך הרבה אנשים נוטים לשכוח הוא, ששני התחומים הללו הם מקודשים – שניהם באים מה' ושניהם יחדיו מהווים את הגרעין המרכזי של חוקי התורה ושל עצם ההוויה היהודית. על כולנו מוטלת החובה להיות יהודים מאוזנים היטב. אין אנו רשאים לקחת לעצמנו את החירות להדגיש צד אחד של לוחות הברית ולהזניח את הצד השני. יהודי בריא ומאוזן חי חיים מאוזנים ובריאים, "טוב לשמים וטוב לבריות". אם תתמקד בצד אחד של לוחות הברית על חשבון הצד האחר, תהיה זו נכות קשה.

יהודי טוב הוא יהודי מאוזן היטב. פירוש הדבר שאין זה מספיק שהוא יהיה אדוק בקיום המצוות, אך חופשי וזחוח דעת בתחום האנושיות. עליך להיות כנה והגון ולחיות ביושר, כך שאנשים גם יכבדוך. אם אתה "דתי" כלפי ה' אך לא הגון כלפי בני אדם, אתה עלול להפוך לפונדמנטליסט פנאטי היוצא לפוצץ אנשים בשם הא-ל! אותו א-ל שמניע אותנו ומעניק לנו השראה לנהוג כמותו ולציית למצוות הדת, מצפה מאתנו אף להיות מענטש. אין כל ספק בכך שלהיות מענטש זו למעשה מצווה.

אך גם להזניח את הצד הימני של הלוחות אין אנו רשאים. יהודי טוב לא יכול להיות פשוט דמוקרט והומניסט. אחרת, לשם מה היה ה' זקוק ליהודים בכלל? ליהודי אין די בלהיות בחור חביב. כולם צריכים להיות חביבים. מכל בני המין האנושי מצפים שיתנהגו ביושר ובאמינות. להיות אדם טוב, מוסרי, אתי וישר, זו חובתו של כל אדם על פני כדור הארץ. יהודי טוב צריך להיות כל הדברים הללו ובנוסף לכך עוד כמה דברים. עליו (או עליה) מוטל להיות אדם טוב וכן למלא את החובות היהודיות הייחודיות שלנו, את המצוות המכוונות ליהודים והייחודיות ליהודים.

לאחרונה נתקלתי בסטטיסטיקה מעניינת ביחס לעשרת הדיברות. הלוח הימני הנושא את החובות כלפי ה' מורכב מ-146 מלים. הלוח השמאלי המפרט את החובות שלנו בתחום האנושי מכיל 26 מלים בלבד. אכן, לפי המסורת שני הלוחות היו מלאים כתובות. לה היו רווחים גדולים וריקים. אז איך יתכן ש-26 המלים תפסו מקום שווה כמו 146 המלים?

ובכן, כל אחד המשתמש כיום במחשב או במעבד תמלילים יודע את התשובה לכך. פשוט צריך להתאים את גודל הגופן. אפשר להדפיס אותיות בגודל 10 או בגודל 24. בחר כרצונך. לכן, אם ניישם את אותו עיקרון ללוחות הברית, נגיע לפתרון פשוט. 26 המלים שבצד שמאל, המשקפות את חובותינו המוסריות והאתיות בתחום האנושי, פשוט נכתבו בכתב גדול מזה שבו נכתבו 146 המלים שבצד ימין, המשקפות את החובות האלוקיות, הדתיות שלנו. אף פעם אל לנו להמעיט בערכן וחשיבותן של הדיברות הקשורות ליחסי אנוש.

עם זאת, כדי שלא מתחיל לצלוע, הרי אותו ה' שאמר שעלינו להיות חביבים וטובים, אמר גם שעלינו להיות אנשי אמונה, לשמור שבת (כן, זו אחת מעשרת הדיברות), לשמור כשרות, ללכת למקווה וכל השאר. למעשה, כשאנשים אומרים לי, "כבוד הרב, אני לא כל כך דתי אבל אני מקיים את עשרת הדיברות", אני תוהה תכופות אם הם יודעים בכלל ששמירת השבת היא המצווה הרביעית מבין עשרת הדיברות.

כשאנו קוראים את עשרת הדיברות השבוע, הבה נחליט לשמור על האיזון היהודי שלנו, לא לצלוע ולא להפוך ל"בנדיטים בעל זרוע אחת". אנא ה', עשה שנחיה חיים יהודיים מלאים, בריאים, עשירים ומאוזנים. אמן.