התפילה המפורסמת ביותר בתפילות היהודיות היא "קריאת שמע". חלקה הראשון מופיע בפרשת השבוע (דברים ו, ד-ט). החלק השני והשלישי מופיעים בדברים יא, יג-כא, ובמדבר טו, לז-מא.

אנו מצווים לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום: בבוקר ובערב. נוסף על כך, התפילה מופיעה כמה פעמים נוספות בסידור התפילה. כך, חוץ מקריאת השמע הנאמרת בתפילת ערבית, קוראים שמע לפני ששוכבים לישון בלילה. זהו אחד הטקסטים היהודיים הראשונים שמלמדים ילד קטן, והיא גם התפילה שאומרים כשהאדם הולך לעולמו, בסוף הדרך.

ההצהרה המרכזית של השמע היא "אד-וני אחד". התלמוד מספר על הארכת המילה "אחד": "כל המאריך באחד, מאריכין לו ימיו ושנותיו"1. המשנה החסידי מבארת שבכך אומר לנו התלמוד לחשוב על משמעותה הפנימית של המילה 'אחד' ולהגות בה.

הרעיון במשפט "אדו-ני אחד" משמעותו לא רק שיש אלוקים אחד, אלא שאלוקים והבריאה – אחד הם. אין שום דבר מחוץ לאלוקים. מחוצה לו לא קיים שום דבר. כל מה שאנו קולטים בחושינו, כל חלקיק של הקיום, הם אך ורק התבטאות מצועפת של אלוקים.

לכן כל מה שיש ביקום תלוי לחלוטין באלוקים בכל רגע. אלוקים ברא את העולם לפני זמן רב, אבל הוא שומר על קיומו כל הזמן. חז"ל מדברים על זרם אנרגייה הנובע ממהותו האינסופית של אלוקים, שהיא הגורמת ליקום להתקיים. אם יסלק מן העולם את כוח הענקת החיים שלו, העולם כבר לא יהיה שם2. כפי שניסח זאת הרמב"ם, אלוקים יכול להתקיים בלי העולם, אבל העולם אינו יכול להתקיים ללא האלוקים3.

כשהרעיון הזה בתודעתנו אנו קוראים שמע בכל מאודנו.

אחדות

לאותיות העבריות יש ערכים מספריים, העוזרים לנו להבין את משמעות התורה והתפילות.

המילה "אחד" בשמע, עשויה משלוש אותיות: ערכה המספרי של אל"ף הוא אחד, המתייחס לאלוקים עצמו. חי"ת, שערכה המספרי שמונה, מסמלת את שבעת הרקיעים והאדמה, כלומר העליונים והתחתונים, המישור האנכי, ובכלל זה כל הממדים הרוחניים. האות השלישית דל"ת ערכה ארבע, והיא מצביעה על ארבעת הכיוונים של המישור האופקי: צפון, דרום, מזרח ומערב.

מתוך כך ניתן לנו להבין למה התלמוד מתכוון ב"הארכה" של קריאת "אחד". משמעותה היא להקדיש זמן לחשיבה על משמעות העולם: שהעולם בכל ממדיו – הרוחני והפיזי, בכל ביטוי ואופן, העולם כולו והיקום הפיזי במלואו – הוא באמת ביטוי של האחדות האינסופית של אלוקים.

העם היהודי עצמו מתואר כ"אחד" "גוי אחד בארץ4". משמעות הדבר לא רק שאנו ייחודיים בעולם, אלא שאנו אומה שמעבירה לכלל האנושות את המושג של אחדות האלוקים. יתר על כן, על ידי שמירת מצוות אלוקים בחיינו היומיומיים אנו מביאים את האחדות האלוקית לתוך העולם, לתוך כל פרט מהקיום הפיזי שלנו5.