"האם הרעיון של המחשב מופיע בתורה?", שאל מדען את הרבי מליובאוויטש, כאשר תופעת המחשבים החלה להתפתח.

הרבי השיב בחיוב, והפתיע את המדען באומרו כי הרעיון של המחשב מתבטא כבר בתפילין.

האם חשבתם על כך כאשר הנחתם תפילין? אם לא, בפעם הבאה שתעשו זאת, תוכלו להבין טוב יותר מה מסמלים התפילין.

המחשב מבצע יחד פעולות של כמה מכשירים שונים – מקלדת, מסך, מחשבון, מדפסת וכדומה – ומפעיל את כל היכולות הללו עבור מטרה אחת.

זו גם המהות של מצוות תפילין. באדם יש חלקים שונים: המוח הוא ממלכה בפני עצמה, הלב הוא עולם משלו, והידיים ממלאות פונקציה אחרת. הנחת תפילין מחברת בין המוח, הלב והידיים, כך שכולם יפעלו במשותף מתוך מטרה אחת – לקיים את רצון הבורא ולהוסיף קדושה בעולם.

כלומר, בהנחת תפילין יש יותר ממעשה פיזי. התפילין נועדו לחבר בין שני עולמות שונים באדם –עולם הרגש שבלב, ועולם השכל שבמוח. מהו סוג החיבור?

אם תקדישו דקה להתבונן, תבחינו כי הנחת תפילין של יד קודמת לתפילין של ראש. המקור לכך הוא בפסוק, בו נאמר "וקשרתם לאות על ידך" ורק אחר כך "והיו לטוטפות בין עיניך". קדימת התפילין של יד איננה רק קביעה שרירותית, אלא היא מסמלת את הדרך הראויה בעבודת ה'.

גם היהדות מתחילה מהלב (תפילין של יד מניחים כנגד הלב), וצריכה להתבסס קודם כל על יראת השמים שבלב. רק אחר כך יש מקום להיגיון שבמוח, להבנה השכלית. מובן, אפוא, כי בקיום מצוות הרגש מופיע ראשון, ואחר כך אפשר להתעסק עם המוח.

קדימת התפילין של יד תקפה גם בהיבט אחר. חכמים מסבירים, כי גם הקב"ה מניח תפילין. אמנם לא מדובר בקוביות ורצועות שחורות, אלא התפילין של הקב"ה הם עם ישראל. הבעל שם טוב מסביר, כי תפילין של יד הם האנשים הפשוטים, המלאים במידות טובות ויראת שמים, ואילו תפילין של ראש הם תלמידי החכמים, השוקדים על הבנת התורה באמצעות השכל.

גם במקרה זה, תפילין של יד קודמים לתפילין של ראש. כלומר, בעלי מידות טובות קודמים לתלמידי חכמים. פעולות פשוטות לכאורה, הנעשות מתוך תמימות וכוונה טהורה של יהודי מגיעות עד למעלה-מעלה עד כסא הכבוד.

אז אם אתה דתי בלב, יש לך נקודת פתיחה מצוינת!