פרשת השבוע מספרת על קושי ההיריון של רבקה אשת יצחק. בבטנה התרוצצו שני עוברים ולהם דחפים שונים: כשהיתה עוברת ליד בתי עבודה זרה ועבודת אלילים, היה עובר אחד מתרוצץ ומנסה לצאת; כשהיתה חולפת ליד בתים בהם היו לומדים תורה, היה העובר השני רוצה לצאת. הדבר גרם לה צער רב.

בצר לה, פנתה לבית המדרש של שם ועבר, חכמי ישראל בתקופה ההיא, לשאול את פי החכמים מה פשר קושי ההיריון ומה יהיה בסופה.

שם, שהיה גדול החכמים, השיב והקל על מצוקתה. בבטנך יש שני עוברים שיגדלו לשני אחים השונים זה מזה בתכלית. זה יפרוש לכיוונם של בתי הלימוד והחכמה וזה יפרוש לכיוונם של בתי העבודה זרה והתיפלה. כשיעברו הדורות והשנים, אף יתפתחו מהם שני אומות וממלכות שונות והפוכות זו מזו. שני ממלכות אלו לא יהיו לעולם בגדולתם באותו הזמן. כשאומה אחת תהיה בתוקפה וגדולתה, בשיא ממשלתה והצלחתה, תהיה השנייה בחורבנה ועלבונה, וכשזו השנייה תהיה על העליונה – תהיה הראשונה כשידה על התחתונה. וכך יהיה לעולם. כשזה ייפול זה יקום, וכשזה יקום זה ייפול.

וכך אכן ארע, כשגדלו והתפתחו הילדים היה יעקב איש תמים, טוב וישר דרך, איש ספר ומחשבה, איש היושב באוהלי חכמי ישראל והוגה בתורתם. ועשיו היה אדם רע, ערמומי ושקרן, אדם מובטל, שהיה עסוק כל ימיו בציד חיות ועופות בשדות הסביבה.

במשך הדורות שלאחר מכן התפתחו שתי האנשים לשני עמים שונים והפכים, עם הספר והטוב ועם החרב והמלחמה. אף פעם לא היו העמים שווים. כשה היה קם זה היה נופל.

גם היום מתמודדים שני הצדדים הטוב והרע. הן במישור הגלובלי – הכלל עולמי, והן בתוכנו פנימה בני האדם, ובפרט בנו, בני העם היהודי.

הטרור האיסלמי, הרע, מכה ללא רחם בעולם המערבי, בכל מקום שידו מגעת – במדריד, בלונדון, בקליפורניה ובגרמניה. הם נלחמים בעולם החפץ בשלום, בכלכלה משגשגת ויציבה ובעולם טוב ויפה. חמאס חיזבאללה ויתר ארגוני הטרור הפלסטיני נלחמים ביושבי ארץ ישראל החפצים לשבת בביטחון ובשלווה בארצם המובטחת.

זוהי מלחמה קשה בין הטוב לרע, בין השלום והשלווה לרוע ולאימה. התפקיד שלנו, של העולם החפץ בטוב וביציבות, לנצח במלחמה זו.

גם בתוכנו, העולם הקטן, מתרחשת מלחמה דומה. גם בתוכנו פנימה מתחוללת מלחמה בין הטוב לרע, בין הרוח לגשם, בין האגו והאנוכיות לוויתור וסובלנות. גם פה נדרש מאיתנו לנצח, לתת לטוב שבתוכנו לצאת החוצה ולהשתלט על מעשינו ורגשותינו. לתת לרוח, למסורת, לגבור על חיי גשם חזקים ועל חיי תאוותנות ויצרים. לתת לחסד שבנו לגבור על אנוכיות ואגו מזיקים.

בשביל לנצח במלחמה הגלובלית, בשביל לנצח את הטרור העולמי, את הרוע והפחד, צריך גם לנצח את הרע שבנו. כשנתגבר עליו בתוכנו, כשנצעד קדימה, ולו במעט, בדרך הנכונה והטובה נועיל בזה גם לניצחון הטוב העולמי. לניצחון האור והחופש. לניצחון הביטחון והיציבות הגלובלית. כי כל ניצחון שלנו, ולו הקטן ביותר, על הרוע והאנוכיות, מגדיל את הסדק בחומת הרוע הכלל-עולמית ומקדם את נפילתו.


אחד המפקדים המובלים ביותר במלחמת הטוב מול הרע, הוא הרבי מליובאוויטש. הרבי קיבל על עצמו כמטרה מרכזית בחייו להגביר את הטוב ואת האור, את הרוח ואת השלום האמיתי – בתוכנו ובעולם כולו.

לשם כך, היה מרבה לדבר ולתבוע מכל שומעי לקחו, מהפשוט שבעם ועד גדול מנהיגיו, שעליהם לנצח במלחמה זו, ואף היה מורה את הדרך אל הניצחון. לשם כך, שלח את שליחיו לכל רחבי תבל. למדינות אסיה ואמריקה. לתאילנד, להודו ולוייטנאם. ללאוס, להונלולו ולניו זינלנד. לקונגו, לפנמה ולכל מקום שבו צריך את העזר והכלים לנצח במלחמה.