"תאגיד __ מכר את נכסיו בנזיד עדשים!" "חבר הכנסת ___ קרא לתנועת ___ שלא למכור את עקרונותיה בעד נזיד עדשים". כיום נפוץ השימוש במונח 'מכירה בנזיד עדשים' שמשמעותה מכירה תמורת מחיר זול ולא משתלם.

המוכר המקורי תמורת נזיד עדשים היה עשיו, וסיפורו מופיע בפרשת תולדות. הבה נעיין מעט בחומש ובמדרשים כדי ללמוד את סיפור המכירה.

בחומש

כך מופיע הסיפור בתורה1 (בעיבוד לעברית מודרנית):

עשיו ויעקב היו תאומים. עשיו היה איש ציד שבילה את רוב זמנו בשדה, ואילו יעקב היה איש תמים יושב אוהלים. יום אחד, כאשר עשיו שב מן השדה והוא עיף, הוא מצא את יעקב מבשל נזיד.

"הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנוכי!" הוא קרא לאחיו. יעקב הסכים לתת לו את הנזיד אך בתנאי שעשיו ימכור לו את בכורתו (עשיו נולד ראשון ולפיכך הוא נחשב הבן הבכור).

עשיו הסכים ללא היסוס. "הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה?" העסק נחתם בשבועתו של עשיו כי הוא אכן יעשה זאת, יעקב נתן לאחיו לחם ונזיד עדשים; עשיו אכל ושתה, קם והלך ולגלג על הבכורה.

הפרשנים2

מימדים רבים בסיפור זה דורשים הבהרה, וביניהם: מדוע הייתה הבכורה חשובה כל-כך ליעקב, אך לא היה בה כל משמעות לעשיו שהיה מוכן למוכרה תמורת נזיד עדשים?

הנה כמה הסברים השופכים אור על סיפור מכירת הבכורה.

כי עיף אנוכי: עשיו היה עייף שכן הוא שב מן השדה לאחר שביצע רצח. המילה 'עייפות' מופיעה פעם נוספת בתנ"ך כשהיא משוייכת לרצח: "עיפה נפשי להורגים" (ירמיה ד, לא).

יעקב מבשל נזיד: מדוע בישל יעקב נזיד? שכן אביו יצחק היה באמצע ימי ה'שבעה' באבל על פטירת אביו אברהם. נהוג להאכיל את האבלים במאכלים בעלי צורה עגולה כעדשים, ושתי סיבות לדבר. א. האבלות מזכירה לאדם כי המוות הוא טבעו של העולם, כגלגל מסתובב. ב. כשם שלעיגול אין פתח אלא הוא עגול מכל כיוון, כך לאבל אין פה, כביכול, כיוון שהוא עצוב ושקוע באבלו.

מדוע רצה יעקב לרכוש את הבכורה: במקור, הבכורות היו אלו שנועדו לעבוד במשכן ובבית המקדש ולשרת את בורא העולם, ויעקב רצה לזכות בכך. בנוסף, הוא האמין שבשל רשעותו של עשיו, אין זה מתאים כי הוא יעבוד וישרת את האלוקים במשכן.

[בסופו של דבר, בשל חטא העגל, זכות העבודה במקדש נשללה מן הבכורות והועברה ללויים].

לפי הסבר אחר של רבי אברהם אבן עזרא, מכיוון שהבכור נוטל פי שניים מירושת אביו, רצה יעקב לרכוש מעשיו את חלקו ולאחר פטירת אביו לקבל חלק גדול יותר בירושה.

הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה! כאשר עשיו קיבל את הצעת המכירה, הוא לא חשב פעמיים. בדבריו הוא נימק מדוע הוא לא מעוניין בבכורה שכן הוא 'הולך למות'. אך מה גרם לו לחשוב שהוא עומד למות?

לפי הפירוש המסביר כי יעקב ביקש לרכוש את הבכורה כדי לזכות לשרת בבית המקדש, פירוש הדברים הוא שעשיו הבין כי עבודה בבית המקדש כרוכה בעונש מוות למי שלא יעבוד כראוי, ולפיכך הוא העדיף לוותר על זכות זו. לפי הפירוש הנוסף, עשיו ידע כי מסעות הציד שלו בשדות כרוכות בסכנת חיים, והוא האמין שהוא ימות בגיל צעיר ולפיכך אין לו לדאוג למה שיקרה לאחר מיתת אביו.

כמה שילם יעקב על הבכורה? למרות שנראה מן הסיפור בפסוק כי יעקב שילם בנזיד עדשים בלבד, רבי שלמה בן מאיר מציין כי הוא שילם לו כסף מלא, וכי הלחם ונזיד העדשים שקיבל לאחר-מכן היו מעין סעודה משותפת לציון העיסקה המוצלחת. מפרשים אחרים מסבירים מדוע הבכורה לא הייתה שווה כל-כך, ולפיכך נזיד העדשים היה מחיר הגון עבורה.

ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה. גם אם עד לשלב זה בסיפור חשבנו כי עשיו הוא המסכן שנאלץ למכור את בכורתו תמורת נזיד עדשים, הפסוק מספר לנו כי הדבר נעשה בלב שלם. לא רק שעשיו הסכים למכירה, הוא אף זילזל בבכורתו. לפי פירוש אחד, הייתה זו הבעת זלזול בבורא העולם וחוסר רצון מופגן לעבוד אותו במשכן ובבית המקדש.

בסופו של דבר, כאשר יצחק ביקש לברך את עשיו אך יעקב הערים וקיבל את הברכות, התגלה כי הברכות אכן הגיעו ליעקב ביושר: הוא היה זה שרכש את הבכורה, ועמה את הברכות השייכות לבן הבכור.