האם אי פעם פגשתם מישהו שהוא באמת גדול? ענק? האם הרגשתם את יראת הכבוד שבנוכחותם, שרק מתגברת כאשר הם מעניקים לך מעצמם, כאשר הם מושכים אותך אליהם? אם עדיין לא, אז יש לכם למה לצפות.

בערך לפני שלושים וחמש שנה, סטודנט מצליח לפילוסופיה הלך לפגוש הוגי דעות ואנשי מעשה יהודים של אותה תקופה. הוא פגש את הרבי מלובאוויטש, שאל שאלות והרבי ענה. לקראת מה שנראה לו כסיום הראיון, הרבי אמר שגם הוא היה רוצה לשאול שאלה. השאלה היתה: "מה אתה עושה בשביל החיים היהודיים בקיימברידג?"

הסטודנט, יונתן סאקס, הוא היום הרב הראשי של חבר העמים הבריטי, ובלי קשר לתאריו המרשימים, הוא באמת, באמת גדול. כאשר הגיע לעמדת הרב הראשי, ראיינה אותו רשת ה- BBC. הם שאלו אותו מה גרם לו להיות רב. הוא ענה, ששאלתו של הרבי – מה אתה עושה בשביל החיים היהודיים בקיימברידג' – היא זו שתדלקה את דרכו אל כס הרבנות.

סאקס מדבר על האנשים הגדולים שפגש, כיצד חש את גדולתם. בחדרו של הרבי מליובאוויטש הוא חש משהו אחר: הוא חש את גדולת עצמו.

סאקס מחזיק בדעה שישנה סברה מוטעית לגבי הרבי, שהרבי יצר חסידים. סאקס עומד על כך שלא כן הדבר. הוא טוען שהרבי יצר מנהיגים.

"בהעלותך את הנרות", מתחילה פרשתנו. הבער את אותן להבות, מעודדת הגמרא, עד שהן דולקות חזק ויציב, עד שהן לא מהבהבות ולא מתנודדות. אז, ורק אז, הן מוכנות לכך שתיקח מהן את האש שממנה הדלקת אותן ותעבור להדלקת הנר הבא.

אני מגדל עכשיו את הורי נכדיי. רבים מתלמידיי הם עתה רבנים ורבניות. אני מתפלל, שכמו יונתן סאקס, גם הם ירגישו את גדולתם שלהם.