"מי שרוצה להיות חסיד, עליו לקיים את הנאמר בפרקי אבות".

(תלמוד, בבא קמא דף ל, א).

כאן תוכלו לקרוא על מסכת אבות, או כפי שמכנים אותה פרקי אבות, לקרוא את הטקסט עם פרשנים, לצד שיעורי תורה בוידאו.

מי חיבר את פרקי אבות

כאשר משה רבינו עלה להר סיני כדי לקבל מבורא העולמים את התורה הוא שהה על ההר ארבעים יום וארבעים לילה, במהלכם לימד אותו האלוקים את התורה כולה.

התורה שניתנה למשה מסיני כללה שני חלקים: החלק הכתוב ("תורה שבכתב") והחלק שנמסר בעל-פה ("תורה שבעל-פה").

התורה שבכתב מכילה את חמישה חומשי התורה ומאוחר יותר נוספו ספרי הנביאים והכתובים, מה שאנו מכירים כיום בשם "תנ"ך". התורה שבעל-פה, לעומת זאת, לא הועלתה על כתב ונמסרה מאב לבנו במשך מאות שנים.

כך נמשכה המסורת עד לימי רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה "ראה שהתלמידים מתמעטים והולכים והצרות מתחדשות ובאות, וממלכת הרשעה פושטת בעולם ומתגברת1..." וחשש כי התורה שבעל-פה תישכח מן העם. הוא העלה את הדברים על כתב בחיבורו "שישה סדרי משנה".

ששת סדרי המשנה מחולקים ל-63 חלקים המכונים 'מסכתות'. המסכתות עוסקות בדינים הנוגעים לכל תחומי החיים היהודיים: מחגי ומועדי ישראל, חקלאות, דינים שבין אדם לחברו, יחסים משפחתיים, קורבנות ועוד. אך רק מסכת אחת מוקדשת רק לאתיקה יהודית, מידות טובות וערכי ישראל: מסכת אבות.

פתגמים רבים מפרקי אבות הפכו למטבעות לשון נפוצים בימינו, כמו: "אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי", או "הוי דן את כל האדם לכף זכות" ו"אל תפרוש מן הציבור".

מתי לומדים פרקי אבות?

למרות שניתן ללמוד את פרקי אבות במשך כל השנה, יש זמן מיוחד בשנה בו נהוג ללמוד את פרקי אבות: במשך השבתות של ספירת העומר. מדי שבת לאחר תפילת המנחה לומדים פרק אחד ומסיימים את לימוד המסכת (הכוללת שישה פרקים) בשבת שלפני חג השבועות. בקהילות רבות (וכן הוא מנהג חב"ד) נהוג להמשיך בלימוד פרקי אבות בכל שבתות הקיץ עד לראש השנה.

מדוע לומדים פרקי אבות בחודשי הקיץ?

בעקבות אבותינו שהקדישו את הימים לאחר יציאתם ממצרים לעידון אישיותם על-מנת שיהיו ראויים לקבל את התורה בהר סיני, אנו מקדישים את 49 הימים שבין פסח לשבועות להתמקדות בשיפור עצמי. לימוד בפרקי אבות העוסקים במוסר, אתיקה ומידות טובות הוא הכנה מצויינת לקראת חג קבלת התורה.

נהוג להמשיך את הלימוד גם בחודשי הקיץ, שכן בימים אלה אנו נוטים להיות פעילים יותר ולצאת לחופשות. לצד ההנאה ימי הקיץ מביאים עמם פיתויים רבים. הלימוד בפרקי אבות ישמש עבורנו כמקור לחוסן פנימי מפני האתגרים שמביא עמו הקיץ.

לטקסט של פרקי אבות, לחצו כאן.