והוי שפל רוח בפני כל אדם.

(אבות פרק ד, י)

שאלה:

משנה זו נראית לי מאתגרת במיוחד, אולי אפילו בלתי אפשרית לביצוע. האם אני באמת אמור להרגיש שפל רוח בפני כל אדם? כשאני רואה אדם שעושה את המעשים הגרועים ביותר, עליי להיות שפל רוח בפניו?

תשובה:

אכן, זו משנה מאתגרת במיוחד, שמופיעה כמה פרקים לאחר משנה מאתגרת לא פחות.

בפרק הראשון של פרקי אבות נאמר: "הוי דן את כל האדם לכף זכות." או בעברית מודרנית: אל תמהר לחרוץ משפט! אם אתה רואה אדם שמתנהג בצורה מסויימת, נסה להצדיק את התנהגותו. אל תמהר לומר "הוא רע", "הוא רשע" או "היא עושה זאת בכוונה." להיפך – נסה למצוא דרך כלשהי לפיה התנהגותו היא דבר חיובי.

התלמוד1 מביא רשימת סיפורים של מעשים שהיו נראים חשודים במיוחד, אך לאחר בירור קצר התברר שהם נבעו דווקא מתוך כוונה וסיבה טובה.

אבל, כפי שכתבת המשנה שציטטת נראית כמעט בלתי אפשרית לביצוע! האם אוכל ללכת ברחוב ולהרגיש שפל רוח, נמוך יותר בפני כל אדם? כמובן שיש אנשים מוסריים במיוחד, כאלו שגורמים לי להרגיש קטן לידם. אבל כל אחד? כל אדם?

האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, מקדיש לכך פרק שלם בספר התניא שלו (בפרק ל). אם נסכם בקצרה את דבריו, הכול תלוי בפרספקטיבה. אסור לנו לשפוט את האדם לפי מה שהוא עושה, אלא לפי ההתמודדויות שלו.

הנה דוגמה משלי – אותה אדמו"ר הזקן לא מביא בספרו:

כשאני פוגש פושע שביצע מעשה פשע חמור במיוחד, אני יכול לומר לעצמי "איזה פושע נאלח, אני בחיים לא הייתי מתנהג כך."

אבל אני גם יכול לחשוב אחרת. יתכן מאוד שאותו פושע לא קיבל חינוך טוב כפי שאני זכיתי לקבל. לאחר-מכן, היו לו חברים לא טובים שהשפיעו עליו לרעה. ואם לא די בכך, יש לו אישיות חמת-מזג הגורמת לו תמיד לחפש הרפתקאות. אם ניקח בחשבון את כל העובדות האלו, עבור אותו פושע, כל פשע שהוא לא ביצע היא נקודת זכות של ממש...

ואילו אני, האם אני יכולתי לעמוד מול נסיונות איתנים העומדים בפני אותו פושע? האם אני מוכן להשקיע את כל האנרגיה והמאמצים כדי לקיים מצוות באותה רמת אנרגיה של הפושע בכל פעם שהוא נמנע מביצוע פשע נוסף? האם אני מוכן למלחמה, או שאני מוותר ליצרי פעמים תכופות מדאי?

כמעט אצל כולנו, התשובה תהיה כי הדרך עוד ארוכה לפנינו. ואם כך, אנחנו באמת יכולים לקיים את המשנה "והוי שפל רוח בפני כל אדם." נעריך את ההתמודדות של כל אדם ולעולם לא נתגאה על איש.

נ.ב. כל האמור לעיל הוא רק תזכורת עבורנו. כמובן שאף פושע לא יכול להצדיק את מעשיו בגלל החינוך שקיבל או האישיות שלו; הדבר נועד רק כדי להזכיר לנו עד כמה אנו צריכים להתקדם בעבודתנו האישית.