שאלה למחשבה: שמעון רוצה לתרום אלף שקל לצדקה. האם עדיף שהוא יתן את כל הסכום בפעם אחת, או לחלק זאת לאלף מטבעות של שקל?

בפרק ג מפרקי אבות נאמר: "הכול לפי רוב המעשה."

הרמב"ם בפירושו על המשנה מסב את תשומת ליבנו לעובדה שלא כתוב "הכול לפי גודל המעשה" אלא "לפי רוב המעשה." כלומר, לא חשוב רק כמה אנחנו נותנים אלא איך אנחנו נותנים. הרבה מעשים = יותר מצוות, ולכן עדיף לתת את הסכום בפעמים רבות.

מדוע עדיף לתת אלף שקל באלף מטבעות של שקל? פשוט מאוד. כשאתה תורם פעם אחת לצדקה, גם אם זה סכום גדול, בסופו של דבר תרמת רק פעם אחת. אם תתרום אלף פעמים לצדקה, גם אם זה סכום קטן, התרגלת לתרום; מידת הנדיבות הפכה להיות חלק מחייך.

בלשונו של הרמב"ם: "כשייתן האדם אלף זהובים בבת אחת, לא תעלה בידו מידת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול כמו שמגיע למי שהתנדב אלף זהובים באלף פעמים... מפני שזה כפל מעשה הנדיבות אלף פעמים והגיע לו קניין חזק."

וקיימת סיבה נוספת.

אנו יודעים שכל מצווה שאנו מקיימים בעולם הגשמי משפיעה בעולמות הרוחניים, היא יוצרת שפע אלוקי חדש שזורם עד לעולמנו זה. לכן, מצווה אחת היא שפע אחד, מצוות רבות מביאות השפעות רבות.

יהי רצון שנוכל תמיד לתרום לצדקה ולתרגל את מידת הנדיבות והחסד.