אישה צעירה שרוחה נסערת עליה באה לרבי ישראל, המגיד מקוז'ניץ. "רבי, עזור לי", אמרה. "בעלי נטש אותי!"

"מדוע הוא נטש אותך?" שאל רבי ישראל.

"הוא אומר שאני מכוערת", השיבה האישה.

"ומה את אומרת על כך?" שאל רבי ישראל.

"רבי!" בכתה האישה. "כשעמדתי מתחת לחופת הקידושין הייתי יפה בעיניו. עכשיו אני פתאום מכוערת?"

נשא רבי ישראל עיניו לשמים: "אדון עולם! כאשר נשאת אותנו בהר סיני, היינו יפים בעיניך. אז מה קרה לפתע? מדוע הסתרת את פניך מאתנו?"