רבי מענדל מקוצק אמר פעם על רבי אחד שהוא "א צדיק אין פעלץ" – "צדיק במעיל פרווה".

הרבי מקוצק הסביר: כאשר מגיע החורף ועמו הקור, ניתן לנקוט בשני אמצעים. אפשר להדליק מדורה, או לחילופין להתעטף במעיל פרווה. בשני המקרים הללו, חם לו לאדם. אך כשהוא מדליק מדורה, כל הנאספים סביב יתחממו אף הם, ואילו כשהוא לובש מעיל פרווה, רק הוא מתחמם.

כך הדבר אף באשר לחום רוחני – יכול אדם להיות צדיק, אך במעיל פרווה – מבלי להשפיע על הזולת...