שאלה:

אם אתה באמת בוטח באלוקים ומאמין בו, למה אתה עובד? הרי בלי ספק הוא יפרנס אותך!

תשובה:

אם אשב ואחכה שהכסף ייפול אליי מן השמים, אין זו אמונה – זוהי חוסר אמונה.

בכך אתה בעצם אומר שעומדות בפניי שתי אפשרויות: או להתפרנס בעצמי, או שה' יעשה זאת למעני. אך למעשה, אף אפשרות לא נכונה: מה שאתה אומר הוא שאם הכסף נופל מן השמים, זה מה'; אבל אם הכסף נוצר באמצעות השקעות חכמות או עבודה קשה, אזי ה' לא עשה זאת, אלא אני הוא שעשיתי זאת? זוהי אינה אמונה. אם אתה נוהג כך, אתה טוען שהדרך היחידה בה ה' יכול לפרנס אותי היא דרך ניסית ולא טבעית. אינך מאמין אפילו שה' יכול לעמוד מאחורי ההחלטות שלך.

היהדות טוענת אחרת. מאמין אמיתי הוא אדם שאמנם עובד קשה, אבל מבין כי ההצלחה או הכישלון של עסקיו אינם בידיו אלא בידי ה'. מאמצינו הם הכלי, אולם ה' הוא הממלא את הכלי בברכתו.

פילוסופיה זו היא משחררת ותובענית גם יחד. היא משחררת אותנו מן הצורך לדאוג באשר לתוצאות – שכן התוצאות הן בידי ה'. אולם היא מטילה את הנטל עלינו – אנחנו צריכים לעשות את העבודה כדי שה' יוכל לתת לנו את ברכתו.

הדבר נכון לא רק לתחום הפרנסה, אלא גם ביחס לשאר תחומי המאמץ האנושי. בין שאנו מחפשים את ידיד(ת) נפשנו, או זקוקים לריפוי ממחלה שאנו סובלים ממנה, או שאויב כלשהו תוקף אותנו, איננו מחכים שה' יעשה נס. אנו קמים ועושים מה שצריך להיעשות, ובו בזמן אנו יודעים כי הצלחת פעולותינו באה ממעל.

בסופו של דבר, כשאנו עושים את המאמץ בעצמנו ובו בזמן מאמינים שהכול ביד ה', אזי אנחנו אפילו יכולים לחולל ניסים.