ב"ה

שק מלא יהלומים

ו' תשרי תשמ"ג – 23 בספטמבר, 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שק מלא יהלומים: ו' תשרי תשמ"ג – 23 בספטמבר, 1982

ה' מצפה מכל אחד מאיתנו למלאות את רצונו. עלינו לעשות זאת בשמחה ובמרץ; לעתים נראה, כי עול התורה והמצוות הם מעמסה על כתפינו. למעשה, אפילו אחד שסוחב משא כבד מאד, יעשה זאת בשמחה אם הוא ידע שהוא מלא באבנים טובות ומרגליות. על אחת כמה וכמה לגבי התורה והמצוות, שמביאים אושר בעולם הזה ובעולם הבא. בכל שבת, אנו נחים מעמל השבוע ומתענגים. בשנה זו, ראש השנה חל בשבת – והאושר והעונג יימשכו בכל יום ויום מהשנה החדשה.