ב"ה

שובה ישראל, ש"פ וילך, שבת שובה, ה' תשרי, ה'תשמ"ב