ב"ה

תמיד

בשלשה מקומות
ראוהו אחיו
אמר להם הממונה בואו
לא היו כופתין
אמר להם הממונה ברכו
החלו עולים
בזמן שכהן גדול