ב"ה

כריתות

שלשים ושש
ארבעה מחוסרי כפרה
ספק אכל חלב
דם שחיטה
המביא אשם