ב"ה

תמורה

הכל ממירין
יש בקרבנות
אלו קדשים
ולד חטאת
כיצד מערימין
כל האסורין
יש בקדשי מזבח