ב"ה

חולין

הכל שוחטין
אלו טרפות
בהמה המקשה
אותו ואת בנו
כסוי הדם
גיד הנשה
העור והרוטב
הזרוע והלחיים
ראשית הגז
שילוח הקן