ב"ה

בבא בתרא

חזקת הבתים
המוכר את הבית
המוכר את הספינה
המוכר פירות
יש נוחלין