ב"ה

בבא קמא

ארבעה אבות
שור שנגח ד' וה'
שור שנגח את הפרה
הגוזל עצים
הגוזל בתרא