ב"ה

סוטה

היה מביא
היה נוטל
כשם שהמים
מי שקינא
אלו נאמרין
משוח מלחמה
עגלה ערופה