לְמַאי נָפְקָא מִינָּה — לְגִיטֵּי נָשִׁים.


הדרן עלך במה מדליקין