אנו יודעים כי אסור לבצע בשבת כל עבודה. בניגוד למה שרבים חושבים, משמעות המילה "עבודה" אינה מאמץ פיזי, אלא מה שהתורה מכנה בשם "מלאכה" – "עבודה יצירתית". לדוגמא, כתיבה או בישול הן מלאכות, ואילו הזזת רהיט כבד לצדו השני של החדר איננה מלאכה.

כיצד ניתן לדעת מה נחשב ל"עבודה יצירתית"? המודל לכך הוא המשכן – אוהל המשכן שנבנה במדבר סיני על ידי בני ישראל כדירה לשכינת האלוקים. אלוקים ציווה שמלאכת בניין המשכן תיפסק בשבת.

חוקי התורה מגדירים 39 סוגי עבודה שהיו מעורבים בבניית המשכן ושמהם אנו נמנעים בשבת. סוגי עבודה אלו כוללים עבודה חקלאית על כל שלביה – מחריש וזריעה ועד קציר ודיש; בישול ואפייה; תפירה ואריגה; כתיבה, בנייה והדלקת אש.

בדפי הבאים נתבונן בכמה דוגמאות מעשיות לאופנים שבהם מקיימים את מצוות המנוחה בשבת.