אחרי תפילת ערבית אנו מתאספים סביב שולחן השבת ושרים את "שלום עליכם". התלמוד מספר ש"שני מלאכים מלווים את האדם בליל שבת מבית הכנסת לביתו". בשירת "שלום עליכם" אנו מברכים את המלאכים לשלום בכניסתם, מבקשים את ברכתם, ונפרדים מהם לשלום.

לאחר מכן שרים את שיר "אשת חיל", שהוא שיר הערכה מיוחד למלאך אחר – האישה היהודייה. שיר זה, שנכתב על ידי שלמה המלך, מדבר בשבחה של אשת החיל ומהלל את מעשיה ועמלה ואת האור שהיא מביאה לבית היהודי.