לאחר שנרות השבת (ראה: הדלקת נרות צעד אחר צעד) פתחו בחגיגיות את קדושת השבת, אנו מקבלים את שבת המלכה בתפילת קבלת שבת וערבית, הכוללות את השיר "לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה", ופסוקים מספר בראשית, שבהם מדובר על כך שה' שבת ממלאכתו לאחר ששת ימי הבריאה. את התפילות ראוי להתפלל בבית הכנסת, אך אם מסיבה כלשהי אינכם יכולים להשתתף בתפילה בציבור, ניתן להתפלל גם בבית.